Izdelovanje elektro omar po želji naročnika

New Item Name

Izdelava elektro omar zahteva veliko mero natancnosti in predanosti funkcijam, katerim je elektro omara namenjena.

Elektro omare vsebujejo razlicne krmilnike, na primer SIEMENS , HITACHI , UNITRONICS, ...

V elektro omare vgradimo stikalne , krmilne elemente, ... Elektro omare se konstruira glede za namen (razdelitev moci , vhodno izhodnih signalov , toplotnih tipal, senzorjev , ...)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sub Item Name


 

 

Avtomatika za centralno ogrevanje

Sub Item Name
 

 

Izdelovanje in popravilo tiskanih vezij

Sub Item Name
 

Programi za krmiljenje strojev , aparatov, ....

Sub Item Name
 

Izdelava nadomestnih krmili za starejše stroje pri katerih ni več možnosti dobave orginalnih delov

Sub Item Name